Wyniki DBO 2022

„Bezpieczne Dopiewo 2021”, „Doły Konarzewskie - wiata wypoczynkowa z infrastrukturą rowerową” i „Park Wiejski w Gołuskach - nowe ścieżki” - to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostaną zrealizowane przez Gminę Dopiewo w 2022 r. Projekty te otrzymały najwięcej głosów w swoich „grupach sołectw”. Łącznie na wszystkie zadania zostało oddanych 8395 głosów.

Mieszkańcy mogli głosować od 20 września do 19 października do godz. 12:00r. Większość głosów oddano elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie dbo.dopiewo.pl. 6802 głosy, (z tego: ważnych - 6763 i nieważnych - 39). Do urny w Biurze Obsługi Mieszkańca wrzuconych zostało 1593 głosów „papierowych” (ważnych - 1420, nieważnych - 173).

Najwięcej głosów oddano na projekty z grupy I - z sołectw: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo. Zebrały one aż 5030 głosów ważnych. Projekty z grupy II - z sołectw: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo otrzymały 2633 głosy, a z grupy III - z sołectw: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - 520 głosów.

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo - 5030

  1. Aktywuj zdrowie - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu - 83
  2. Bezpieczne Dopiewo 2021 - 2393
  3. Łąki kwietne dla Dąbrówki i Skórzewa - 329
  4. Rowerowy Zawrót Głowy - 2225

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo - 2633

  1. Doły Konarzewskie - wiata wypoczynkowa z infrastrukturą rowerową - 1190
  2. Mały Alpinista - bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy (doposażenie placu zabaw w Dopiewcu) - 482
  3. Plac zabaw „Za bramką” w Zakrzewie - 961

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - 520

  1. Park Wiejski w Gołuskach - nowe ścieżki - 316
  2. Pumptrack w Trzcielinie! - rowerowy plac zabaw - 204

Komisyjne liczenie głosów odbyło się w dniach 20 i 21 października 2021 r.

Tabela

DBO 2021: Tabela

Wykres 1

DBO 2022: Wykres 1

Wykres 2

DBO 2022: Wykres 2

Wykres 3

DBO 2022: Wykres 3