Tereny realizacji projektów

Propozycje działek geodezyjnych specjalnie wyodrębnionych na terenie każdego z sołectw, do realizacji w ramach DBO. Propozycje zadania może złożyć wyłącznie mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat.

MiejscowośćNr ewidencyjny dz.Powierzchnia haMPZPOgraniczeniaKierunekMapka
Więckowice2371,75nietaknie
Dopiewo239/50,60taktaknie
Dopiewo742/26, 742/15, 742/141,12taktaknie
Konarzewo366/2, 367/10,90nietaknie
Konarzewo542/112,38nietaknie
Trzcielin22/461,25nietaknie
Gołuski40, 41/2, 41/3, 41/40,64nietaknie
Palędzie481,31nietaknie
Dąbrówka1/2510,08taktaknie
Dąbrówka761,87nietaknie
Dopiewiec281/2, 281/92,13taktaknie
Dopiewiec282/30,05nietaktak
Dopiewiec5521,28nietaknie
Zakrzewo761,32nietaknie
Dąbrowa422/20,48taktaknie
Skórzewo701/6, 306/48,0,40taktaknie
Skórzewo580/1420,29taktaknie