Sport i bezpieczeństwo II - Palędzie

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Kategoria: 
Bezpieczeństwo
Lokalizacja: 
Palędzie, ul. Leśna 17
Status: 
Zatwierdzony
Uzasadnienie dla statusu: 
Trwa weryfikacja
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Paweł Czyż
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez zakup zabezpieczenia wodnego. Zestaw zabezpieczający będzie stanowił cześć wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. Część sportowa projektu zakłada utwardzenie pobocza wzdłuż boiska w Palędziu.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Ogień i woda to żywioły które bardzo trudno okiełznać. Zarówno w przypadku jednego jak i drugiego zastosowanie znajduje zabezpieczenie wodne. Jest to zestaw składający się ze zbiornika mieszczącego 13 tysięcy litrów wody, pomp o wysokiej wydajności, węży, agregatu prądotwórczego, oświetlenia przenośnego oraz innych akcesoriów dzięki, którym znajduje ono dwojakie zastosowanie. Z jednej strony, podczas dużych pożarów, wykorzystywane jest jako punkt czerpania wody (bufor wodny). To źródło szybkiego zasilania w wodę wozów gaśniczych. Z drugiej strony w czasie akcji powodziowych, zalań i lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu, wchodzące w skład zabezpieczenia wysokowydajne pompy umożliwiają szybkie wypompowywanie wody nawet z terenów oddalonych od naturalnych ujść wodnych. Ze względu na gabaryty sprzętu zostanie on umieszczony na specjalnie zakupionej do tego celu przyczepce, którą będzie można zaczepić do każdego z wozów bojowych będących w podziale jednostki. Z uwagi na coraz częstsze zdarzenia o szerokim zasięgu oraz fakt, że żadna z okolicznych jednostek nie posiada tego typu rozwiązania, sprzęt ten realnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa, a także minimalizację poniesionych strat w wyniku pożaru czy zalania. Nietrudno sobie wyobrazić, że w sytuacji zwiększonego poboru wody, chociażby w okresie letnim, ujęcia wody mogą okazać się niewystarczające, by zasilić kilkanaście wozów bojowych walczących ze znacznym pożarem. Zarówno towarzyszące nam anomalia pogodowe takie jak susza, jak i lokalizacja Gminy w pobliżu lasów skłania do myślenia. Projekt stanowi kontynuacje wcześniejszego założenia, gdzie oprócz podnoszenia bezpieczeństwa okolicznej ludności chcielibyśmy również zadbać o sferę sportową. Dzięki modernizacji boiska pojawiło się w naszej miejscowości miejsce, w którym wiele grup i osób aktywnie spędza czas. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom projekt obejmuje utwardzenie pobocza wzdłuż obiektu. Umożliwi to lepszy dojazd do boiska oraz zwiększy bezpieczeństwo podczas wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
95.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Zabezpieczenie wodne56.226 zł
Przyczepa lekka8.774 zł
Utwardzenie pobocza wzdłuż boiska30.000 zł
Mapa