Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy (doposażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu).

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
Kategoria: 
Rekreacja
Lokalizacja: 
Dopiewiec, dz. nr 552
Status: 
Zatwierdzony
Uzasadnienie dla statusu: 
Trwa weryfikacja
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Magdalena Wencel
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Celem realizacji zadania jest poszerzenie i wyposażenie planowanego placu zabaw przy zbiegu ulic Osiedle i Bajkowa w Dopiewcu. Działania te mają na celu zaplanowanie przestrzeni oraz zakup i montaż nowego urządzenia: wysoka wieża/piramida linowa dla starszych dzieci. Różnorodność funkcji pozwali na międzypokoleniową rekreację. Powstanie wyjątkowe, ciekawe i praktyczne miejsce integrujące społeczność lokalną. Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Jest to pierwszy z etapów. Planuję kontynuację rozbudowy o kolejne urządzenia w kolejnych latach zgodnie z projektem.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenie zabaw ruchowych w przydomowych ogrodach. Przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż urządzeń do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci: imponująca 5-cio metrowa wieża linowa oraz zjazd linowy przyciągnie starsze dzieci a na urządzeniach linowych równowagę będą mogły poćwiczyć młodsze dzieci. Szeroka zjeżdżalnia uatrakcyjni wspólną zabawę. W przyszłości można by urozmaicić plac zabaw o skałki do wspinania, wieloosobowe huśtawki czy tunele oraz przez zróżnicowanie rzeźby terenu i nasadzenia. Doposażenie projektowanego placu zabaw zwiększy atrakcyjność okolicznych terenów. Powstanie nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi. Będą je mogły odwiedzać zarówno maluchy, jak i starsze dzieci (od dzieciaka do starszaka). Będzie to bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, w którym będą mogły się bawić. Projektowany przez gminę wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko dzieciom z okolicy ale będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu. oraz urozmaicenie zabaw ruchowych w przydomowych ogrodach. Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowania powiększonej powierzchni placu zabaw oraz zakup i montaż urządzenia do zabawy i ćwiczeń ruchowych dla dzieci wraz z utworzeniem powierzchni bezpiecznej: imponująca 5-cio metrowa wieża linowa przyciągnie starsze dzieci. Całościowy projekt pozwoli wyznaczyć kierunek rozwoju terenu rekreacyjnego w przyszłości i zaplanować kolejne kroki w jego urozmaicaniu o zjazd linowy, wieloosobową huśtawkę, szeroką zjeżdżalnię, skałki do wspinania, urządzenia do streetwork czy zróżnicowanie terenu przez budowę hopków i tuneli oraz nasadzenia. Działania te pozwolą zwiększyć atrakcyjność okolicznych terenów. Powstanie nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi. Będą je mogły odwiedzać zarówno mniejsze, jak i starsze dzieci (od dzieciaka do starszaka). Będzie to bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, w którym będą mogły się bawić. Projektowany przez gminę wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie służył nie tylko dzieciom z okolicy ale będzie też pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić a ich rodzicom zintegrować. Będzie to przestrzeń wiejska tworząca więzy społeczne, sąsiedzkie, wspólna dla mieszkańców Dopiewca z okolic ul. Bajkowej i Osiedle oraz mieszkańców Dopiewa - ul. Ks. Majcherka oraz wszystkich mieszkańców gminy korzystających z lasów zakrzewskich, jako miejsce postoju podczas dłuższych wycieczek w drodze do lasu i przez las, leżące pomiędzy zielonym i niebieskim szklakiem rowerowym. Miejsce, gdzie dzieci mogą się pobawić a sąsiedzi spotkać i porozmawiać, wpłynie na komfort życia mieszkańców, prowokując do spontanicznych spotkań i zacieśniania relacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie dehumanizacji przestrzeni i redukowania osiedla do funkcji sypialnianej oraz izolacji mieszkańców na ich własnych posesjach. Pomoże w budowaniu poczucia wspólnoty ponieważ silne więzy sąsiedzkie predefiniują poczucie bezpieczeństwa, które przestaje być utożsamiane z odgórnym zewnętrznym nadzorem, ale ze społeczną kontrolą o wspólne dobro i lokalną wspólnotę. Proponowane urządzenie rozszerzy możliwości rozwoju sportowego dzieci i młodzieży będąc przedsmakiem prawdziwej przygody na łonie natury.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
95.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Projekt poszerzonego terenu rekreacyjnego placu zabaw25.000 zł
Wieża linowa wraz z montażem61.000 zł
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod wieżę linową9.000 zł
Mapa