Głosowanie

Głosować na projekty można od 30 września do 13 października 2019 r.

Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo może zagłosować tylko raz: elektronicznie lub papierowo.

Głosowanie elektroniczne

  • Przygotuj swój numer PESEL oraz wybierz jedno zadanie z listy.
  • W celu oddania głosu online poprzez formularz, kliknij na poniższy link.

Głosuj online

Głosowanie papierowe

  • W celu oddania głosu poprzez papierowy formularz, skorzystaj z dokumentu PDF.
  • Po wypełnieniu formularza należy go dostarczyć do Urzędu Gminy Dopiewo lub przesłać pocztą.

Pobierz PDF


Dodatkowe informacje znajdują się na podstronie Jak głosować. Ważne: w przypadku wysłania papierowej karty do głosowania za pośrednictwem Poczty Polskiej, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dopiewo.