Dopiewski Budżet Obywatelski 2018

Co to jest DBO?

Dopiewski Budżet Obywatelski (DBO) jest częścią budżetu Gminy Dopiewo, przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców.

To także forma konsultacji społecznych - mieszkańcy zgłaszają projekty zadań i decydują o tym, jakie zadania zostaną w ten sposób zrealizowane.

Po co DBO?

Celem Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie wśród mieszkańców myślenia w kategoriach wspólnego dobra, kreatywności i aktywności, a także budowanie więzi i udział w opracowaniu budżetu Gminy Dopiewo.

Kwota na DBO

Na rok 2018 przeznaczono 150 tysięcy złotych.

Mieszkańcy wymyślają i decydują
 • Mieszkaniec wymyśla
 • Mieszkańcy głosują
 • Gmina realizuje
Jakie projekty?

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty o wartości min. 30 tys. zł i max 150 tys. zł, które:

 • dotyczą tzw. zadań własnych gminy
 • zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców, zameldowanych w Gminie Dopiewo
 • uzyskały największe poparcie w głosowaniu
 • mają charakter ogólnodostępny
 • służą mieszkańcom gminy
Katalog zadań własnych gminy

Obejmuje szeroki zakres zadań - m.in. infrastruktura, środowisko, zieleń, transport zbiorowy, zdrowie, pomoc społeczna, kultura, sport, edukacja, bezpieczeństwo, aktywność obywatelska.

Pełen ich katalog znajduje się na stronie Co można realizować?


 • Zgłaszanie projektów

  W ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 można zgłosić do realizacji projekty o wartości min. 30 tys. zł i max. 150 tys. zł.

  Jak przygotować projekt?

 • Publikacja projektów

  Przesłane propozycje będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl. To od wnioskodawcy zależy, jak zostanie przygotowana publikacja propozycji do budżetu.

  Jak wysłać propozycję?

 • Weryfikacja i uzupełnianie wniosków

  Aby propozycja została pozytywnie zweryfikowana, musi spełniać określone wymagania. W razie wątpliwości na pytania mieszkańców oczekują pracownicy UG w ramach pomocy i konsultacji.

  Skorzystaj z konsultacji

 • Publikacja listy projektów

  Przesłane propozycje projektów zostaną zweryfikowane przez powołaną do tego celu komisję. Po zatwierdzeniu zostaną umieszczone na liście do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które z nich zostaną zrealizowane.

  Sprawdź aktualną listę projektów Projekty na mapie

 • Głosowanie

  Po opublikowaniu propozycji, każdy pełnoletni i zameldowany mieszkaniec Gminy Dopiewo będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można w formie elektronicznej oraz papierowej.

  Oddaj swój głos!

 • Ogłoszenie wyników

  Po zliczeniu głosów elektronicznych i papierowych nastąpi ogłoszenie wyników z informacją, które projekty zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2018.

  Sprawdź wynik głosowania